Polacco Italiano
Rozkład jednostajny Variabile casuale rettangolare
Rozkład jednostajny ciągły Variabile casuale rettangolare
Rozkład logistyczny Variabile casuale logistica
Rozkład normalny Variabile casuale normale
Rozkład Pascala Variabile casuale binomiale negativa
Rozkład Poissona Variabile casuale poissoniana
rozkład przestrzenny zanieczyszczeń distribuzione degli inquinanti
Rozkład Studenta Variabile casuale t di Student
Rozkład wykładniczy Variabile casuale esponenziale negativa
Rozkład zmiennej losowej Variabile casuale
rozkładanie decomposizione
rozkładać smontare
rozlać się rovesciare
rozległy ampio
rozlew krwi spargimento di sangue
rozliczać się rendere conto
Rozliczyć Distinto
Rozlokowanie Luogo della ripresa
rozmagnesowanie demagnetizzazione
Rozmaitość różniczkowalna Varietà differenziabile
Rozmaitość topologiczna Varietà differenziabile
rozmaity vario
rozmaryn rosmarino
rozmaryn lekarski rosmarino
rozmawiać parlare
rozmawiać o pracy parlare di lavoro
rozmiar misura
Rozmiar kątowy Diametro angolare
Rozmiary Misura
rozmieszczenie allocazione
rozmieszczenie przemysłu localizzazione di industrie
rozmieszczenie zasobów distribuzione internazionale
Rozminać się Signorina
rozminować sminare
rozminowywać sminare
Rozmnażanie Riproduzione
Rozmnażanie płciowe Riproduzione
rozmnażanie się roślin riproduzione vegetale