La ricerca Quarrel of the Ancients and the Moderns ha prodotto un risultato
Vai a

EN IT Traduzioni perquarrel

quarrel (n) [words] disputa (n) {f} [words]
quarrel (n) [words] litigio (n) {m} [words]
quarrel (n) [words] lite (n) {f} [words]
quarrel (n) [words] alterco (n) {m} [words]
quarrel (v) [words] discutere (v) [words]
quarrel (v) [general] litigare (v) [general]
quarrel (v) [words] litigare (v) [words]
quarrel (v) [general] disputare (v) [general]
quarrel (v) [words] disputare (v) [words]
quarrel (v) [general] bisticciare (v) [general]

EN IT Traduzioni perof

of (o) [time] meno (o) {m} [time]
of (o) [general] per (o) [general]
of (o) [time] a (o) [time]
of (o) [general] di (o) [general]
of (o) [possession] di (o) [possession]
of (o) [origin] di (o) [origin]
of (o) [books] di (o) [books]
of (o) [material] di (o) [material]
of (o) [origin] da (o) [origin]
of (o) [material] in (o) [material]

EN IT Traduzioni perthe

the (o) [definite article] lo (o) [definite article]
the (o) [definite article] il (o) [definite article]
the (o) [definite article] la (o) [definite article]
the (o) [definite article] i (o) [definite article]
the (o) [definite article] gli (o) [definite article]
the (o) [definite article] le (o) [definite article]
the (o) [definite article] l' (o) [definite article]
the il
the
the della

EN IT Traduzioni perancients

ancients (n) [history] antichi (n) [history] (mp)

EN IT Traduzioni perand

and (o) [conjunction] e (o) [conjunction]
and (o) [conjunction] ed (o) [conjunction]
and e