La ricerca fermarsi ha prodotto 18 risultati
IT Italiano EN Inglese
fermarsi stop
fermarsi halt
fermarsi (v) [veicoli] pull up (v) [veicoli]
fermarsi (v) [veicolo] stall (v) [veicolo]
fermarsi (v) [apparecchio] fail (v) [apparecchio]
IT Italiano EN Inglese
fermarsi (v) [apparecchio] cease to function (v) [apparecchio]
fermarsi (v) [motore a combustione interna] stall (v) [motore a combustione interna]
fermarsi (v) [viaggiare] stop over (v) [viaggiare]
fermarsi (v) [apparecchio] break down (v) [apparecchio]
fermarsi come to a halt
fermarsi (v) [movimento] come to rest (v) [movimento]
fermarsi (v) [tempo] stay (v) [tempo]
fermarsi (v) [persona] halt (v) [persona]
fermarsi (v) [persona] come to a stop (v) [persona]
fermarsi (v) [persona] stop (v) [persona]
fermarsi (v) [smettere di funzionare] die (v) [smettere di funzionare]
fermarsi (v) [smettere di funzionare] stop functioning (v) [smettere di funzionare]
fermarsi (v) [veicoli] come to a stop (v) [veicoli]
IT Sinonimi per fermarsi EN Traduzioni
stabilirsi [impiantarsi] (v) settle in
riposarsi [riposare] (v) sit back
sedersi [riposare] (v) sit down
sostare [riposare] (v) pause
interrompere [riposare] (v) interrupt
rimanere [restare] (v) stay
frenarsi [arrestarsi] (v) control oneself
bloccarsi [arrestarsi] (v) lock
soffermarsi [interrompersi] (v) linger
arrestarsi [bloccarsi] (v) pull up
arenarsi [arrestarsi] (v) get stranded
incepparsi [bloccarsi] (v) stick
ristagnare [fermarsi] (v) stagnate
fermarsi [fermarsi] (v) stall
sistemarsi [collocarsi] (v) settle back
stare [restare] (v) lie
procrastinare [indugiare] (v) defer
aspettare [indugiare] (v) wait
interrompersi [incepparsi] (v) falter
incagliarsi [incepparsi] (v) get stranded