La ricerca Cat on a Hot Tin Roof ha prodotto un risultato
Vai a

EN IT Traduzioni percat

EN IT Traduzioni peron

on (o) [preposition] su (o) [preposition]
on (o) [surface] su (o) [surface]
on (o) [preposition] sopra (o) {m} [preposition]
on (o) [surface] sopra (o) {m} [surface]
on su
on a
on in
on negli
on sul
on sugli

EN IT Traduzioni pera

a (a) [indefinite determiner] qualche (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] un (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] un (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] una (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] una (o) [indefinite article]
a (o) [indefinite article] uno (o) {m} [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] un' (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] un' (o) [indefinite article]
a [name of the letter A, a] a [name of the letter A, a]
a come

EN IT Traduzioni perhot

hot calda {f} (molto)
hot (a) [argument] discutibile (a) [argument]
hot (a) [news] fresco (a) {m} [news]
hot (a) [food] piccante (a) [food]
hot (a) [temperature] caldissimo (a) [temperature]
hot (a) [temperature] molto caldo (a) [temperature]
hot (a) [argument] controverso (a) [argument]
hot caldo {m}
hot torrido

EN IT Traduzioni pertin

tin (a) [metals] di latta (a) [metals]
tin (n) [metals] stagno (n) {m} [metals]
tin stagno {m}
tin apriscàtole
tin barattolo {m}
tin latta {f}
tin [airtight container] lattina {f} [airtight container]
tin [airtight container] barattolo {m} [airtight container]
Tin Stagno
Tin Étain

EN IT Traduzioni perroof

roof (n) [building] tetto (n) {m} [building]
roof (v) [construction] mettere il tetto a (v) [construction]
roof tetto {m}
roof [the cover at the top of a building] tetto {m} [the cover at the top of a building]
roof volta {f}
Roof Tetto