La ricerca American Revolutionary War ha prodotto un risultato
Vai a

EN IT Traduzioni peramerican

american americano {m}
american statunitense
american americana {f}
American americana {f}
American (a) [general] americano (a) {m} [general]
American (n) [ethnology - man] americano (n) {m} [ethnology - man]
American (n) [ethnology - woman] americana (n) {f} [ethnology - woman]
American americano {m}
American America {f}
American Americhe

EN IT Traduzioni perrevolutionary

revolutionary (a) [change] rivoluzionario (a) {m} [change]
revolutionary (a) [politics] rivoluzionario (a) {m} [politics]
revolutionary [A revolutionist; a person who revolts] rivoluzionario {m} [A revolutionist; a person who revolts]

EN IT Traduzioni perwar

war (n) [general] guerra (n) {f} [general]
war guerra {f}
war guerre
war bellico
war guerresco
War Guerra