Inglese Italiano
James IV of Scotland Giacomo IV di Scozia
James Ivory James Ivory
James Jesus Angleton James Angleton
James Joseph Sylvester James Joseph Sylvester
James Joyce James Joyce
James K. Polk James Knox Polk
James LaBrie James LaBrie
James Lafferty James Lafferty
James Lavelle James Lavelle
James LoMenzo James Lomenzo
James Lovelock James Lovelock
James Madison James Madison
James Madison class submarine Classe Lafayette
James Mark Baldwin James Baldwin
James Marsden James Marsden
James Marsters James Marsters
James Mason James Mason
James McDivitt James McDivitt
James McNeill Whistler James Abbott McNeill Whistler
James Monroe James Monroe
James Naismith James Naismith
James Norris Memorial Trophy James Norris Memorial Trophy
James of the Marches San Giacomo della Marca
James Ossuary Ossario di Giacomo
James Parkinson James Parkinson
James Potter James Potter
James Prescott Joule James Prescott Joule
James Randi James Randi
James Randi Educational Foundation James Randi Educational Foundation
James River James
James Root James Root
James Russell Lowell James Russell Lowell
James Scott James Sylvester Scott
James Shaffer James Shaffer
James Sowerby James Sowerby
James Spader James Spader
James Stafford James Francis Stafford
James Stewart James Stewart
James Stirling James Stirling
James Taylor James Taylor
James the First Giacomo I
James the Just Giacomo il Giusto
James the Less Giacomo il Minore
James Thurber James Grover Thurber
James Tobin James Tobin
James Toney James Toney
James Ussher James Ussher
James V of Scotland Giacomo V di Scozia
James Van Allen James Van Allen
James Van Der Beek James Van Der Beek
James Walters Jamie Walters
James Watt James Watt
James Webb Space Telescope Telescopio Spaziale James Webb
James Whale James Whale